صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۱۸- باب در مستحب بودن پوشیدن پیراهن

۱۱۸- باب در مستحب بودن پوشیدن پیراهن

۷۸۹- «عن أُمِّ سَلمةَ ل قالت:كان أَحَبَّ الثِّيابِ إِلى رسول اللَّه ج القَميص». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

۷۸۹- «از ام سلمه ل روایت شده که گفت:

دوست داشتنی‌ترین و محبوبترین جامه‌ها برای رسول الله ج پیراهن بود».