صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۱۱۳- باب کراهیت و نا پسند بودن دمیدن در آب

۱۱۳- باب کراهیت و نا پسند بودن دمیدن در آب

۷۶۵- «عن أبي سعيدٍ الخدريِّ س أَنَّ النبيَّ ج نَهَى عَنِ النَّفخِ في الشَّرابِ فقال رَجُل: القذَاةُ أَراها في الإِناء؟ فقال: «أَهْرِقْهَا» قال: فإِنى لا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِد؟ قال: «فَأَبِنْ القَدَحَ إِذاً عَنْ فِيكَ»»رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

۷۶۵- «از ابو سعید خدری س روایت است که:

پیامبر ج از دمیدن در آشامیدنی نهی فرمود.

مردی گفت: خاشاک را در ظرف می‌بینم.

گفت: آنرا بریز.

گفت: من از یک نفس سیراب نمی‌شوم.

فرمود: پس قدح را از دهنت جدا بگیر».

۷۶۶- «وعن ابن عباس ب أن النبى ج نَهَى أَن يُتنَفَّسَ في الإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيه»، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

۷۶۶- «از ابن عباس ب روایت می‌کند که:

پیامبر ج نهی فرمود از اینکه در ظرف نفس کشیده شده و یا در آن دمیده شود».