صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی ریاض الصالحین ۸۹- باب در مورد مستحب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آ...

۸۹- باب در مورد مستحب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن برای مخاطب وتکرار نمودن آن برای فهمیدن، هرگاه بدون تکرار آن فهمیده نشود

۶۹۶- «عن أنس س أن النبي ج كانَ إذا تَكَلّم بِكلِمَةٍ أعَادها ثَلاثاً حَتَّى تُفْهَم عَنه، وإذا أتَى عَلى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ علَيْهِمْ ثَلاثا». رواه البخاری.

۶۹۶- «از انس س روایت شده که:

پیامبر ج چون سخنی را می‌گفتند، آن را سه بار تکرار می‌کردند، تا سخن‌شان فهمیده شود. و چون نزد گروهی می‌آمدند و بر آنها سلام می‌کردند، سه بار سلام می‌نمودند».

ش: حدیث افاده می‌کند که شخص باید برای مخاطب خویش سخن خود را روشن نماید تا وی درست آن را بفهمد و اینکه سه با سلام می‌فرمود چند دلیل دارد:

خطابی / می‌گوید: که سه بار سلام کردن بواسطهء آن بوده که مردم زیاد بوده‌اند و در اول و میان و آخر‌شان سه بار سلام نموده است تا سلام آنحضرت ج را درست درک کنند.

یا اینکه مراد از سه سلام یک سلام برای اجازه خواستن است و دومی برای تحیه است و هنگامی که شخص به خانهء داخل می‌شود و سومی برای وداع است.

۶۹۷- «وعن عائشة ل قالت: كان كلامُ رسول اللَّه ج كلاماً فَصْلا يفْهَمُهُ كُلُّ مَن يَسْمَعُه». رواه أبو داود.

۶۹۷- «از عائشه ل روایت شده که گفت:

سخن رسول الله ج سخنی روشن بود که هر کس آن را می‌شنید، می‌فهمید.