صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی روش تربیتی اسلام توضیحاتی در باره‌ی نوشتار حاضر:

توضیحاتی در باره‌ی نوشتار حاضر:

۱- از آنجا که این نوشتار، نخستین برگردان مفصل برگرداننده است، احتمال خطا و اشتباه در آن وجود دارد اما نه بدان اندازه که در هدف و خواست نویسنده انحرافی پیش آورده باشد.

گرچه مقید نبوده‌ام کلمه به کلمه و جمله به جمله برگردانم، به گونه‌ای که مطلب کتاب به فارسی فهمیده نشود و یا دست و پای خود را در رشته‌های پایان ناپیدای عربی ببندم، امّا هیچ مطلب و منظوری (کوچک و یا بزرگ) از نویسنده جا نیفتاده است.

نویسنده‌ی محترم اصطلاحاتی در کتاب خود به‌کار برده است که پاره‌ای از آن‌ها در فارسی معادلی ندارد و یا به زبان متداول برگردانده نمی‌شود؟ در این باره در پانویس توضیح داده و یا اصطلاح دیگری از زبان فارسی به‌جای آن گذاشته‌ام که رسا به‌مقصود باشد.

۲- نویسنده برای بیان منظور خویش به‌حدود ۵۰۰ آیه‌ی قرآن و ۲٧ حدیث نبوی (با ذکر منبع آن‌ها از منابع هل سنت) استشهاد کرده است. در پاره‌ای موارد برای یک موضوع بیش از ۲۰ آیه‌ی قرآن گواه می‌آورد که گاه تفاوت آیات یک و یا دو واژه است، برای پیشگیری از اطاله‌ی کلام، اینگونه آیات (که شاید مجموعاً از پنجاه آیه تجاوز نمی‌کند) حذف شده است.

همه‌ی آیات (جز معدودی) به فارسی برگردانده شد. گرچه زبان فارسی به هیچ‌وجه برای برگرداندن آیات معجز بیان قرآن رسا نیست. امّا به‌دلیل فراوانی آیات و جلوگیری از ملال خوانندگانی که به‌زبان عربی آشنایی ندارند، چنین کاری شایسته بود. نام سوره‌ها و شماره‌ی آیه‌ها در پانویس نوشته شد تا خواستاران به قرآن مراجعه کنند.

سید محمد مهدی جعفری – زندان قصر

تهران – بهار ۱۳۴۴