صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی روش تربیتی اسلام «سخنی بر ویرایش تازه‌ی کتاب از برگرداننده»

«سخنی بر ویرایش تازه‌ی کتاب از برگرداننده»

به نام پروردگاری که آفرید

بسم الله الرحمن الرحيم

پیام اسلام به همه‌ی آدمیان، فراخواندن آنان به رشد و کمال، و برتر رفتن از سطح حیوانی و رسانیدن خود به خداگونه‌گی است. و ابزار و شیوه‌های این فرا رفتن و بالیدن و به چکاد والای انسانیت رسیدن را قرآن، به‌روشنی و گستردگی، برای همگان بازگفته است.

نویسنده‌ی پژوهشگر اسلامی، محمدقطب سال‌ها پیش کتابی به نام «المنهج التربية الإسلامية» نگاشت که به نام «روش تربیتی اسلام» به فارسی برگردانیده شد.

روند این کار در پیشگفتار چاپ نخست گفته شده است. از آن هنگام (سال ۱۳۴۵) تاکنون این کتاب مورد توجّه و استقبال خوانندگان علاقه‌مند به مطالب تربیتی و اخلاق اسلامی، در دانشگاه‌ها و مراکز تربیت معلم و بیرون از آن مراکز فرهنگی و آموزشی، قرار گرفته است.

چاپ دوم با ویرایش، از نو حروفچینی شد، و چاپ‌های سوم و چهارم، از همان چاپ، بدون ویرایش با شیوه‌ی افست، چاپ شد.

قرار بود چاپ پنجم (چاپ کنونی) نیز از همان نسخه به وسیله‌ی مرکز نشر دانشگاه شیراز انجام گیرد، اما پس از آن، پیشنهاد شد، این نسخه ویرایش بود. در راستای این عمل اشتباهات چندی در کار برگردان، بویژه آیات قرآن، وجود داشت زیرا چنانکه در پیشگفتار چاپ نخست به راز و رمز گفته شده است، آن کار در زندان قصر سال‌های ۴۲ به بعد انجام گرفته، دانش و تجربه‌ی بسنده و پسندیده‌ای برای برگردانیدن آن به فارسی، برای برگرداننده فراهم نشده بود. اگرچه هنوز نمی‌توان تجربه‌ی به دست آمده، و دانش فراهم شده و کارآزمودگی گذشت سالیان را بسنده دانست، اما از روزگار جوانی، و آغاز پرداختن به برگرداندن، بسی بیشتر است؛ زیرا از آن روز تاکنون، پیوسته، برای برگردانیدن بیش از ده جلد کتاب دیگر از زبان عربی به فارسی توفیق پروردگار رفیق را هم بوده است.

از این رو کتاب حاضر با ویرایش کلی نوینی، به وسیله‌ی مرکز نشر دانشگاه شیراز به خواستاران تقدیم می‌شود. بدان امید که پروردگار توفیق همیشگی خود را برای به فارسی برگردانیدن جلد دوم آن نیز که در سال‌های اخیر منتشر شده است، لطف فرماید تا این خدمت بایسته، به گونه‌ای تمام و شایسته انجام پذیرد. ان‌شاءالله.

سیدمحمدمهدی جعفری