اهداء

«أَدَّبَنِيْ رَبَّيْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِي» (الحدیث)

«پروردگارم به من ادب آموخت. و چه نیک ادبی آموخت!».

این کتاب را به مادر فداکار و مربی مهربان و با ایمانم
تقدیم می‌کنم. و چه همخوانی شگفتی
که با پایان یافتن ویراستاری این کتاب،
شمع وجود او نیز که در سراسر زندگی،
کانون خانواده رو روشن نگاه داشته بود،
به خاموشی گرایید!

«برگرداننده»

اسفند ماه ۱۳۷۴