صفحه نخست عقاید (کلام) موسیقی از دیدگاه اسلام اجماع اهل علم بر تحریم موسیقی

اجماع اهل علم بر تحریم موسیقی

اجماع و اتفاق علما مبنی بر تحریم موسیقی وآلات آن را جمعی از علما نقل کرده اند، از آن جمله امام قرطبی، ابن صلاح و ابن رجب رحمهم الله.

علما متفق اند که موسیقی به دلیل قرآن و سنت ممنوع است و آلات آن مانند نی، طنبور، طبل و غیره (آلاتی که با نام های جدید و در موسیقی از آن استفاده می‌شود) همه حرام بوده از هیچ عالمی اعم از سلف و خلف که سخنش معتبر باشد اختلافی وارد نشده که آن را مباح دانسته باشد. پس چگونه حرام نباشد در حالیکه موسیقی شعار باده گساران و فاسقان و در عین زمان تحریک دهندۀ شهوت‌ها، فساد و بی‌حیایی است.