صفحه نخست عقاید (کلام) موسیقی از دیدگاه اسلام فصل دوم: دلایل تحریم موسیقی و آلات آن از سنت نبوی...

فصل دوم: دلایل تحریم موسیقی و آلات آن از سنت نبوی شریف

۱- رسول الله ج می‌فرمایند: «از امت من مردمانی خواهند بود که زنا، ابریشم، شراب و آلات موسیقی را حلال می‌شمارند». بخاری.

این حدیث از دو جهت برتحریم موسیقی وآلات آن دلالت دارد:

الف:- فرموده آنحضرت ج «حلال می‌شمارند» به صراحت حرام بودن موسیقی وآلات آن را مانند اشیای دیگری که در حدیث ذکر است بیان می‌نماید.

ب:- پیوسته بودن آلات موسیقی با آنچه که حرام بودنش هوید است (زنا، شراب، ابریشم) دلالت واضح بر تحریم آلات موسیقی دارد و اگر حرام نمی بود یکجا و پیوسته با آن‌ها ذکر نمیشد.

۲- رسول اکرم ج می‌فرمایند: «دو آواز نفرین شده از حق دورند و من از آن‌ها نهی می‌کنم: صدای نی و صدای شیطانی که به هنگام شادی آواز می‌خواند (آواز خوان)، و صدایی که در هنگام نزول مصیبت بلند می‌شود، و بر سر و صورت زدن و گریبان چاک کردن است» سنن ترمذی.

۳- همچنان آن حضرت ج می‌فرمایند: «در این امت فرو بردن به زمین، باریدن سنگ و مسخ شدن رخ خواهد داد، و آن هنگامی که باده‌های شراب را بنوشند و کنیزک‌های آواز خوان را بگیرند و آلات موسیقی را بنوازند» السلسله الصحیحه.

۴- آنحضرت ج می‌فرمایند: «اللهأ برامتم قمار، شراب، طبل و طنبور را حرام گردانیده است، و برایم نماز وتر را افزو» صحیح الجامع.

روایت است که عبد الله بن عمرس آواز نی نوازی را شنید که نی می‌نواخت پس انگشتان خود را بر گوش‌های خویش نهاد و مرکب خود را از راه به کناری کشید و به خادمش نافع فرمود: ای نافع! آیا هنوز هم آواز آن را می شنوی؟ نافع می گوید: گفتم: آری. پس همچنان انگشتانش در کوش‌هایش بود تا آنکه گفتم: نه. دیگر آواز نی را نمی‌شنوم. آنگاه دستانش را از گوش‌هایش برداشت و مرکبش را به راه باز آورد وفرمود: رسول الله ج را دیدم که صدای نی چوپانی را شنیدند پس چنان کردند که من اکنون کردم.

برادر و خواهر گرامی: صدای نی صدایی است که از اعتدال خارج نیست و شهوت‌ها را نیز بر نمی‌انگیزد پس چگونه است موسیقی و آلات آن در عصر ما که نفس‌ها را برحرام می‌جنباند و آن‌ها را بر هوس و هوا بر می انگیزد، در آن غزلیات و اشعاری بیهوده و شرک آمیز مانند ذکر اوصاف زنان، شراب، وصلت، عشق و غیره موجود است که بسوی عمل زشت تحریک می‌نماید.