(ام‌عماره) نسیبهش دختر کعب «۱»

اسوه‌ی استقامت و ایثار

در صدر اسلام دو واقعه‌ی بسیار مهم به وقوع پیوست که یاران پیامبرج آن دو را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حوادث در آن برهه از زمان می‌دانستند. به طوری که هر کس افتخار حضور در آنها را داشت یا حداقل در یکی از آنها شرکت کرده بود از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود و در زمره‌ی پیش کسوتان و «سابقین اولین» محسوب می‌گردید. این دو حادثۀ مهم، یکی «پیمان عقبه» و دیگری «جنگ بدر» بود که در اولین مراحل شکوفایی اسلام به وقوع پیوست. در پیمان عقبه تعداد هفتاد و پنج نفر از مسلمانان به نمایندگی از دیگران با رسول‌خداج بیعت کردند که در این میان دو زن نیز، حضور داشتند.

(ام‌عماره) نسیبهش دختر کعب انصاری در این بیعت مهم و تاریخی که قبل از هر چیز مهمترین و بزرگترین واقعه در اسلام بود، شرف حضور یافت و به نمایندگی از طرف دیگر بانوان مسلمان با رسول‌خداج بیعت نمود. البته تا آن زمان هنوز دین اسلام کاملاً در مرحله‌ی مقدماتی بود و خبری از جهاد و هجرت نبود.

***

در پیمان عقبه که در حقیقت پیمان برای جهاد بود، هفتاد و پنج نفر از میان گروه انصار توافق کردند تا با رسول‌خداج بیعت کنند و به جهاد در راه خدا بپردازند و با جان و دل از کیان اسلام و شخص رسول‌اللهج حمایت نمایند.

در این واقعه‌ی تاریخی رسول‌خداج دست در دست مردان گذاشت و از آنها بیعت گرفت. همسر ام‌عمارهش نیز، از جمله‌ مردانی بود که با آن حضرت بیعت نمود. «غزیه بن عمرو» خطاب به رسول‌خداج گفت: ای رسول‌خداج، چرا با این دو زن بیعت نمی‌فرمایی؟

آن حضرت فرمود: من با زنان دست نمی‌دهم (بلکه فقط به طور شفاهی اعلام می‌‌دارم که از آنها نیز، بیعت گرفته‌‌ام) بنابراین، بیعت آن دو همچون بیعت شما مردان نافذ شده است.

ام‌عمارهش با خود فکر می‌کرد که آخر معنی این بیعت چیست؟ چرا رسول‌خدا چنین پیمانی با ما می‌بندد؟ بالاخره او متوجه شد که این پیمان؛ یعنی، آمادگی برای جهاد و دفاع از کیان اسلام و وجود مبارک رسول‌خداج. وقتی او به این مطلب پی برد با خود عهد بست که به عهد و پیمانی که با آن حضرتج بسته است، وفا کند و چنین کرد.

او از جمله‌ شیرزنانی بود که همواره یار و مددکار رسول‌خداج بود و در جنگ‌های احد، خیبر، خندق، حنین و در قضیه‌ی «عمرة القضاء» به همراه آن حضرتج شرکت کرد.

بعد از رحلت نیز، او دست از جهاد و تلاش در جهت اعتلای کلمه‌ی «الله» بر نداشت و در جنگ ردّه و یمامه که در زمان ابوبکر صدیقس به وقوع پیوست نیز، حضور پیدا کرد.

برای عزت و شرافت ام‌عمارهش همین بس که نه تنها نمایندۀ زنان مسلمان در پیمان عقبه بود بلکه نام خود را در چندین غزوه و جنگ بزرگ برای همیشه در تاریخ ثبت نمود.