ریطهش دخترعبدالله ثقفی

«همسر و فرزند خود را از لحاظ مالی مساعدت می‌نمود».

ریطهش، دختر عبدالله، نام زنی بود که از همان ابتدا به اسلام مشرف شده بود و در قبیله‌ی بنی ثقیف، یکی از قبایل مشهوری که در طایف مستقر بود، گذر عمر می‌نمود. همسر او صحابی بزرگوار رسول خداج، عبدالله بن مسعودس بود؛ وی ششمین فردی بود که به دین اسلام مشرف گردید. او اولین کسی بود که قرآن را با صدای بلند در مکه تلاوت کرد و به همین سبب، رنج و مشقت زیادی را از قریشیان متحمل گردید. عبدالله بن مسعودس دوبار در راه اسلام هجرت کرد و بیشتر اوقات خویش را در مصاحبت و خدمتگزاری رسول‌خداج مصروف می‌داشت. آن بزرگ مرد در اثر مصاحبت با رسول‌خداج موفق شد قرآن را بیاموزد و در نهایت حفظ کند. رسول‌خداج درباره‌ی او فرمود: «هر کس دوست دارد قرآن را آن طور که نازل شده است، بخواند؛ باید طبق قرائت عبدالله بن مسعود آن را تلاوت کند».

مادرش ام عبدالله،دختر عبدود، یکی از مسلمانان بود که به خدمتگزاری رسول‌خداج نایل آمده بود.

این خانواده‌ی مبارک، خالصانه با رسول ‌خدا صمیمی شده بودند و آنقدر به خانۀ آن حضرت رفت‌وآمد می‌کردند که اگر تازه واردی وارد مدینه می‌شد، گمان می‌کرد که اینها اهل بیت پیغمبرند.

عبدالله بن مسعودس خود شغل یا منبع درآمدی نداشت و فقط سعی می‌کرد از طریق خدمتگزاری به رسول‌خداج چیزی عایدش گردد. اما همسرش «ریطه»ب زنی پرکار بود که با هنر دست خویش وسایلی می‌ساخت و از طریق فروش آنها مالی را فراهم می‌آورد و درآمد روزانه‌اش را صرف همسر و فرزند خویش می‌نمود.

رسول‌خداج روزی در فضایل صدقه دادن سخن راند و اصحابش را تشویق کرد که به صدقه دادن مبادرت ورزند.

ریطهش که از این موضوع باخبر شد، خطاب به همسرش عبدالله بن مسعود گفت: ای عبدالله، به خدا سوگند که تو و فرزندت مرا از این فیض (صدقه دادن و نایل شدن به ثواب آن) محروم ساخته‌اید. آخر ریطه هر چه درآمد داشت، صرف خانواده‌ی خود می‌کرد و دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که آن را صدقه بدهد و از اجر و ثواب صدقه بهره‌مند گردد.

عبداللهس گفت: اگر در انفاق مالت بر من و فرزندمان برایت اجری نباشد، من حاضر نیستم تو از اجر و ثواب محروم گردی!.

به هر حال هر دو توافق کردند به خدمت رسول‌خداج رفته موضوع را با آن حضرت در میان بگذارند. ریطه وقتی رسول‌خداج را دید، خطاب به آن حضرت عرض کرد: ای رسول‌خدا، من هنر دستی دارم و کار می‌کنم و از این طریق درآمدی را کسب می‌کنم، اما تمام این درآمد هزینه‌ی مخارج خانواده‌ی خودم می‌گردد و دیگر چیزی باقی نمی‌‌‌ماند که آن را در راه خدا صدقه دهم و از اجر آن برخوردار گردم. تکلیف من چیست؟

رسول‌خداج فرمود: «تو با انفاق بر همسر و فرزندت از اجر و ثواب صدقه برخوردار می‌گردی (و همان برای تو صدقه نیز، محسوب می‌گردد).

ریطهش با این فرموده‌ی رسول‌خداج آرام گرفت و به آنچه می‌خواست رسید. او سخن رسول‌خدا را آویزه‌ی گوش قرار داد و تصمیم گرفت دیگر زنان مسلمان را هم، به آنچه از رسول‌‌خداج شنیده بود، مژده دهد.