۷- قسم:

در حدیث ابن عمر ب آمده است که رسول الله ج فرمود: «مَنْ حَلَفْ بغیرِ اللهِ فقد أشرك».وفي لفظ: «فقد كفر». «کسیکه به غیر الله قسم بخورد، شرک ورزیده است». ودر لفظ دیگری: «کسیکه به غیر الله قسم بخورد، کفر ورزیده است».

متأسفانه چه بسیارند کسانیکه به سبب جهل و نادانی در این نوع از شرک و کفر واقع گشته‌اند و به جای اینکه به الله قسم بخورند به جان بچه‌هایشان و یا به اشخاص دیگر قسم می‌خورند.