س۲: بدعت در دین کدام است؟

ج۲: بدعت در دین عبارت از کم و زیاد کردن در دین است خداوند در حالی‌که مشرکین را رد می‌کند می‌فرماید: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ [الشوری: ۲۱]. «آیا برای مشرکان شریکانی هست که برای ایشان دین آوردند آنچه که خدا به آن اجازه نداده».

و پیامبر ج می‌فرماید: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» [٧۰]. «کسی‌که پدید آورد در این دین ما چیز را که در دین نیست پس آن ( عمل) مردود است».

[٧۰] رواه البخاری ۵/۲۲۱ ومسلم (۱٧۱۸) (۱۸) وأحمد ۶/۲٧۰.