س۲: وَلاء چیست؟

ج۲: ولاء عبارت از محبت و نصرت است خداوند می‌فرماید: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖ [التوبة: ٧۱]. «مردان مؤمن و زنان با ایمان بعضی از ایشان دوستان بعض دیگرند».

و پیامبر ج می‌فرماید: «الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». «مسلمانان برای مسلمان دیگر چون ساختمانی است که برخی از آن ‌برخی دیگر را محکم می‌سازد».