صفحه نخست عقاید (کلام) از قرآن و حدیث عقیده ات را بیاموز س۸: آیا استعانت بغیر از خداوند جائز است؟

س۸: آیا استعانت بغیر از خداوند جائز است؟

ج۸ : جائز نیست، و دلیل قول خداوند است: ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ [الفاتحة: ۵]. «تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌طلبیم». و پیامبر ج می‌فرماید: «إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» [۲۴]. «هرگاه چیزی می‌خواهی از خدا بخواه، و اگر یاری می‌جوئی از خدا بجوی».

[۲۴] رواه الترمذی ۴/۶۶٧ (۵۱۶) وأحمد (۲۶۶۴) والقصناعی ۱/۴۳۴ (٧۴۵).