پیشگفتار از گرد‌آورنده

هر ثناء‌ و ستائشی فقط برای خداست او را سپاس می‌گوئیم و از او استعانت می‌طلبیم و از او طلب آموزش می‌کنیم و از شر نفس‌ها و اعمال خویش بها و پناه می‌جوئیم، کسی را که خدا هدایت کند پس هیچ گمراه کنند‌ه‌ای مر او را نیست و کسی را که او گمراه کند هیچ هدایت دهنده‌ای مر او را نخواهد بود و گواهی می‌دهیم که کارسازی جز خدای بگانه و لا شریک نیست و گواهی می‌دهیم که محمد ج بنده و فرستادۀ اوست.

بعد از حمد و ثناء اینکه در این جزوه پرسش‌های مهمی در مورد عقیدۀ اسلامی مطرح شده است که بنده جواب‌شان را از دیدگاه قرآن و حدیث می‌دهم تا خواننده به صحت جواب مطمئن شود زیرا عقیدۀ توحید [۲] اساس پیروزی انسان در دنیا و آخرت است، و از خداوند خواهم که این رساله را برای مسلمین نافع قرار دهد و آن را صرفا برای رضای خویش بپذیرد.

محمد بن جمیل زینو

[۲] توحید:‌ یکتاپرستی، خدا را یگانه دانستن. (مترجم)