صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی ۲- تبرک جستن به اماکن زیارتی، نشانها و اشخاص زنده ...

۲- تبرک جستن به اماکن زیارتی، نشانها و اشخاص زنده و مرده

یکی دیگر از بدعتها تبرک جستن به مخلوقات است که از نوع بت پرستی و نیرنگی است که با آن غارتگران، اموال مردم ساده را به ناحق می‌‌خورند.

تبرک یعنی: طلب برکت و آن قرار دادن یا اضافه کردن خیر در چیزی است. و این کار در توان کسی است که مالک آن بوده و بر آن توانایی داشته باشد که فقط خداوند سبحان این توانایی را دارد. او است که برکت می‌‌دهد و آن را ثابت نگه می‌دارد، اما مخلوق توانایی دادن برکت و بوجود آوردن آن را ندارد و نمی‌تواند آن را ثابت نگه دارد.

لذا تبرک به اماکن، آثار، اشخاص زنده و مرده حرام است. چون اگر شخص معتقد باشد که آن چیز برکت می‌دهد، شرک ورزیده و اگر معتقد باشد که زیارت و لمس کردن آن سبب حصول برکت از طرف خدا می‌‌شود در این صورت مرتکب عملی شده که وسیله‌ی افتادن بدام شرک است.

اما آنچه اصحاب نسبت به پیامبر ج انجام می‌‌دادند مانند: تبرک جستن به موی پیامبر ج، آب دهن و آنچه از جسمش جدا می‌‌شد همانطور که قبلاً گفته شد مختص پیامبر ج در حال حیات و وجودش بین آنها است. چون اصحاب ش، به خانه، قبر و اماکنی که پیامبر ج در آنجا نماز خوانده یا نشسته بود پس از وفاتش، تبرک نمی‌جستند.

به همین ترتیب تبرک به مقامات اولیاء به طریق اولی، جایز نیست.

اصحاب ش به اشخاص صالحی مانند ابوبکر، عمر و سایر بزرگان صحابه در حیات و بعد از مرگ آنان تبرک نمی‌‌جستند، و به غار حرا نمی‌رفتند که نماز بخوانند یا دعا کنند. به کوه طور [جایی که خدا با موسی صحبت کرد] نمی‌رفتند که نماز بخوانند و دعا کنند، یا به کوههایی نرفتند که گفته می‌‌شد آنجا محل اقامت پیامبران یا افراد دیگری است، یا به جایی نمی‌رفتند که محل اجتماع مردم باشد و روی اثر و علامتی از پیامبران زیارتگاه و ساختمان نساختند. کسی از سلف مکانی را که پیامبر ج در مکه و سایر جاهها نماز می‌‌خواند، نبوسیده و به آن سلام نکرده است.

پس وقتی پیامبر ج مشروع قرار نداده جایی را که قدم گذاشته یا نماز خوانده، لمس کنند و ببوسند، پس بوسیدن و لمس محل خواب و نماز کسان دیگر به طریق اولی جایز نیست، علماء از بدیهیات اسلام فهمیده‌اند که بوسیدن و لمس کردن این چیزها از شریعت پیامبر ج نیست [۱۳۰].

[۱۳۰] اقتضاء الصراط المستقیم (۲/۷۹۵-۸۰۲) تحقیق د. ناصر العقل.