صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی ۲- روش اهل سنت و جماعت در رد عقاید اهل بدعت

۲- روش اهل سنت و جماعت در رد عقاید اهل بدعت

روش اهل سنت و جماعت در رد اهل بدعت براساس قرآن و سنت، روشی قانع کننده است، بطوریکه شبهات مبتدعان را ذکر کرده، سپس پاسخ آن را می‌‌دهند و با توجه به اینکه تمسک به سنتها و نهی از بدعت‌ها واجب است، اهل سنت استدلالشان را از قرآن و سنت اثبات می‌کنند. علما کتاب‌های زیادی در این باره تالیف کرده و در کتابهای عقیده تصورات و باورهای مبتدعانی مانند: خوارج، جهمیه، معتزلی‌ها و اشاعره را درباره اصول ایمان و عقیده پاسخ داده‌اند، و در این باره کتابهای مستقلی نیز تالیف کرده‌‌اند. امام احمد کتاب «الرد علی الجهمیة» را تالیف کرده، و سایر ائمه مانند عثمان بن سعید دارمی و غیره در رد آنان کتاب نوشته‌اند.

شیخ الإسلام، شاگردش ابن قیم، شیخ محمد ابن عبدالوهاب و دیگر علما، عقاید و فرقه‌های مذکور، قبرپرستان و صوفی‌‌ها را با دلایل قرآن و سنت صحیح رد کرده‌اند.

برخی از کتابهایی که در قرون گذشته در این موضوع نوشته شده‌‌اند عبارتند از:

۱- کتاب «الإعتصام» تألیف امام شاطبی.

۲- کتاب «إقتضاء الصراط المستقیم» تألیف شیخ الإسلام که بیشتر کتابش را در رد اهل بدعت اختصاص داده است.

۳- کتاب «إنکار الحوادث و البدع» تالیف ابن وضاح.

۴- کتاب «الحوادث و البدع» تالیف طرطوشی.

۵- کتاب «الباعث علی إنکار البدع و الحوادث» تألیف أبوشامه.

بعضی از کتاب‌های علمای معاصر عبارتند از:

۱- کتاب «الإبداع فی مضار الإبتداع» تألیف شیخ علی محفوظ.

۲- کتاب «السنن و المبتدعات المتعلقه بالأذکار و الصلوات» تألیف شیخ محمد ابن احمد الشقیری الحوامدی.

۳- رساله «التحذیر من البدع» تألیف شیخ عبدالعزیز مفتی.

الحمدلله، عالمان دین همواره بدعتها را انکار کرده و با کتاب‌‌ها، مجلات، مراکز پخش خبر، خطبه‌های جمعه، جلسات و کلاس‌‌های درس، اهل بدعت را رد می‌‌کنند، و این تاثیر زیادی در آگاه کردن مردم و توضیح حکم بدعتها و نابودی مبتدعان داشته است.

  