صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی موضع‌گیری امت اسلامی در برابر مبتدعان و موضع اهل س...

موضع‌گیری امت اسلامی در برابر مبتدعان و موضع اهل سنت و جماعت در رد عقاید آنان