صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی تعریف بدعت، انواع و احکام آن

تعریف بدعت، انواع و احکام آن