صفحه نخست عقاید (کلام) توحید -یکتا پرستی محبت و احترام پیامبر ج...

محبت و احترام پیامبر ج بدون افراط و تفریط واجب است