صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت عاشورا روزه گرفتن قریش و اهل جاهلیت در روز عاشورا

روزه گرفتن قریش و اهل جاهلیت در روز عاشورا

روایات زیادی وجود دارد که دلالت واضح بر روزه گرفتن اهل جاهلیت بویژه قریش در روز عاشورا می‌کند، ابن قیم می‌گوید: روزۀ عاشورا از جمله شعائر دینی قریش محسوب می‌شد و اینروز را تعظیم می‌نمودند، در این روز کعبه را می‌پوشانیدند و روزه می‌گرفتند»[۷۴] .

از ام المؤمنین عایشه ب روایت است که فرمود: قریش در عهد جاهلیت، عاشورا را روزه می‌گرفتند. سپس پیامبر ص به روزه گرفتن آن امر فرمود تا آنکه روزۀ رمضان فرض گردید، پیامبر ص فرمود: «هر کس می‌خواهد روزه گیرد و هرکه می‌خواهد روزه نگیرد»[۷۵] .

امام نووی می‌فرماید: از مجموعۀ احادیث چنین فهمیده می‌شود که اهل جاهلیت، چه کفار قریش چه یهود و یا دیگران اینروز را روزه می‌گرفتند، تا اینکه اسلام به روزه گرفتن آن تأکید نمود، سپس سبکتر از تآکید اولی آن باقی ماند[۷۶] .

مگر چگونگی و سبب روزه گرفتن آنها واضح نیست که چرا این روز را روزه می‌گرفتند؟ و آیا از فجر تا غروب آفتاب از خوردن و نوشیدن امتناع می‌ورزیدند؟ یا اینکه از یک غروب تا غروب دیگر ادامه می‌یافت؟ والله اعلم