صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت عاشورا روزه گرفتن پیامبر گرامی مان

روزه گرفتن پیامبر گرامی مان ص در عاشورا

پیامبرص روز عاشورا را در مکه مکرمه قبل از هجرت و در مدینه منوره بعد از هجرت روزه می‌گرفت، این روز خجسته از نخستین روزگار شریعت محمدی منزلت و قداست و عظمت بس بزرگی داشت، پیامبر÷ در مکۀ معظمه قبل از هجرت اینروز را با روزه گرفتن زنده نگهداشته بود اگرچه دیگران را به آن امر ننموده بود، و این دلیل اصالت و نجابت در عبادت این روز است که آن حضرت ص به روزه گرفتن و شکرگذاری خداوند آن را سپری می‌نمود.

علما روزه گرفتن پیامبر ص در روز عاشورا را به چهار مراحل تقسیم نموده‌اند که از قرار ذیل است:

۱- در مکۀ مکرمه قبل از هجرت به مدینه منوره آن حضرت ص روز عاشورا را به تنهایی روزه می‌گرفت وکسی دیگر را به آن امر نکرد.

۲- در مدینۀ منوره بعد از هجرت نمودن و قبل از اینکه روزۀ رمضان فرض گردد یعنی در محرم سال دوم هجرت روز عاشورا را آن حضرت ص روزه گرفت و مسلمانان را نیز به روزه گرفتن آن امر فرمود.

۳- بعد از فرض شدن روزۀ رمضان آنحضرت ص روز عاشورا را روزه گرفت ولی یاران خود را به آن امر نکرد، بلکه اختیار روزه گرفتن و یا نگرفتن را در این روز به آنها گذاشت، لذا بعضی از یاران پیامبر ص این روز را روزه نمی‌گرفتند.

۴- پیامبر ص در سال دهم هجری، و یک سال قبل از رحلتش از دنیا روز عاشورا را روزه گرفت و خواستار اضافه نمودن نهم و یازدهم ماه محرم با روز دهم گردید، تا با یهود مخالفت صورت گیرد، ولی آن حضرت ص روز نهم و یازدهم را با دهم نتوانست روزه بگیرد، چون به رفیق اعلی پیوست. عليه أفضل الصلوات والتسليمات[۶۷] .