صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت عاشورا نوع چهارم: روزه گرفتن دهم محرم به تنهائی

نوع چهارم: روزه گرفتن دهم محرم به تنهائی

این مرتبه از پائین ترین مراتب روزۀ عاشورا می‌باشد و دلیل آن حدیث عایشه ب است که فرموده است: آنحضرت ص روز دهم محرم را به روزه گرفتن امر فرمود[۴۸] . بعضی از علماء روزه گرفتن دهم محرم را به تنهائی مکروه گفته‌اند، مگر حکم نمودن به کراهیت آن بطور قطعی درست نبوده زیرا پیامبرص در طول حیاتش عاشورا را بطور منفرد روزه می‌گرفت و در آخر آرزو داشت تا در سال آینده روز نهم را با دهم محرم روزه بگیرد[۴۹] .

[۴۸] ـ مجمع الزوايد از هيثمى ۳/۱۸۹. [۴۹] ـ حاشية ابن عابدين ۲/۳۷۵، معارف السنن از كشميری ۶/۱۱۲، الفتاوى الهندية ۱/۲۰۲.