صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت عاشورا نوع دوم: روزه گرفتن نهم و دهم محرم

نوع دوم: روزه گرفتن نهم و دهم محرم

در این مورد احادیث زیادی وارد است که بطور نمونه حدیثی را که امام مسلم از ابن عباس ب روایت کرده است ذکر می‌نمائیم: هنگامیکه پیامبر ص روز عاشورا را روزه گرفت و امتش را به روزه گرفتن این روز امر فرمود یاران آن‌حضرت ص فرمودند: ای رسول خدا این روز با عظمتی نزد یهود و نصاری است، آنحضرت ص فرمود: «هر گاه سال آینده این روز فرا رسید إن شاء الله روز نهم را نیز روزه خواهیم گرفت»[۴۱] .

و در روایت دیگری چنین آمده است: «اگر زنده بودیم با آنها مخالفت می‌ورزیم و روز نهم را روزه می‌گیریم»[۴۲] .

فواید روزه گرفتن نهم و دهم محرم:

۱- مخالفت با یهود، زیرا آنها تنها روز دهم محرم را روزه می‌گرفتند.

۲- احتیاط در روزۀ دهم محرم، ترس از ناقص بودن مهتاب و یا احتمال خطا نمودن در تعیین روز نهم محرم، که شاید روز دهم باشد.

۳- دوری از روزه گرفتن منفرد مانند روز جمعه که بعضی‌ها مکروه گفته‌اند[۴۳] . ابن عباس ب روز نهم و دهم را روزه می‌گرفت تا روز عاشورا را از دست ندهد[۴۴] .

[۴۱] ـ مسلم ۲/۷۹۸. [۴۲] ـ طبراني در معجم كبير ۱۱/۱۳۱. [۴۳] ـ مجموع از نووی ۶/۳۸۳. [۴۴] ـ لطائف الاخبار از ابن رجب صـ۴۹.