صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت عاشورا نوع اول روزه گرفتن نهم و دهم و یازدهم محرم

نوع اول روزه گرفتن نهم و دهم و یازدهم محرم

این نوع بهترین و افضل‌ترین انواع فوق بشمار می‌رود و دلیل افضلیت آن حدیث ابن عباس س است که آن حضرت ص فرمود: «روز عاشورا را روزه بگیرید و با یهود مخالفت نمایید، یک روز قبل و یک روز بعدش را نیز روزه بگیرید»[۳۹] .

فوایدی که در روزه گرفتن نهم و دهم و یازدهم محرم موجود است:

۱- پاداش روزۀ یکماهه برای روزه دار داده می‌شود زیرا یک نیکی در میزان خداوند برابر با ده نیکی است.

۲- روزه گرفتن در ماه محرم بهتر از هر ماهی بعد از رمضان است.

۳- با گرفتن روزۀ نهم و یازدهم همراه با دهم محرم، مخالفت با روزۀ یهود می‌باشد.

۴- گناهان یک سال قبل مورد عفو قرار می‌گیرد مشروط براینکه از گناهان کبیره اجتناب ورزیده شود[۴۰] .

[۳۹] شعب الإيمان از بيهقي ۳/۳۶۵. [۴۰] ـ بهجة الناظرين ص ۱۵۹.