تعیین روز عاشورا

در مورد تعیین روز عاشورا سه دیدگاه وجود دارد: عده‌ای گفته‌اند که روز عاشورا نهم محرم است، ولی اکثر علما بر این رأی هستند که روز دهم ماه محرم روز عاشوراست که این دیدگاه راجح و مستدل است و رأی دیگر، روز یازدهم ماه محرم را روز عاشورا می‌داند[۲۲] .

دلایل زیادی وجود دارد که روز دهم محرم روز عاشورا می‌باشد از جمله:

۱- از عایشه ب روایت است که پیامبر ص به روزه گرفتن روزۀ عاشورا در دهم محرم امرفرمود»[۲۳] .

۲- از ابن عباس ب روایت است که آن حضرت ص در روز دهم محرم امر به روزه گرفتن عاشورا نمودند»[۲۴] .

۳- از سعید بن مسیب و حسن بصری و عکرمه روایت است که فرموده‌اند: روز عاشورا دهم محرم است»[۲۵] .

خلاصۀ این مطلب: آنچه که میان علمای سلف و خلف مشهور و معروف است این است که عاشورا روز دهم ماه محرم می‌باشد»[۲۶] .

[۲۲] ـ عمدة القاري ۱۱/۱۱۷. [۲۳] ـ مجمع الزوايد ۳/۱۸۹. [۲۴] ـ ترمذي ۳/۱۱۹. [۲۵] ـ مصنف ابن ابي شيبه ۳/۵۹. [۲۶] ـ شرح مسلم از نووي ۸/۱۲.