صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت عاشورا منسوخ شدن روزۀ عاشورا

منسوخ شدن روزۀ عاشورا

در ماه شعبان سال دوم هجری، خداوند روزۀ ماه مبارک رمضان را بر مسلمانان فرض گردانید، پیامبر ص یارانش را از روزۀ عاشورا منع نکرد و نه دوباره چنانکه در سال اول هجری امر نموده بود امر فرمود ولی به گرفتن روزۀ عاشورا تشویق و ترغیب می‌نمود زیرا پاداش و ثواب زیادی در آن نهفته است، پس اگر کسی روز عاشورا روزه بگیرد اجر و پاداش می‌گیرد و کسی که روزه نگیرد، ایرادی بر او نیست[۱۹] از پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد ص روایاتی نقل است که دلالت واضح به منسوخ بودن روزۀ عاشورا می‌نماید بنابراین گرفتن آن اختیاری است.

۱- از عایشه ب روایت است که فرمود: آن حضرت ص امر به روزۀ عاشورا نمود ولی هنگامی که روزۀ رمضان بر او فرض گردید فرمود: «هرکسی می‌خواهد، روز عاشورا روزه گیرد و هر کسی که نمی خواهد نگیرد»[۲۰] .

۲- از ابن عمر س روایت است که فرمود: روز عاشورا را در زمان جاهلیت روزه می‌گرفتیم، هنگامی که روزۀ ماه رمضان بر ما فرض گردید پیامبراکرم ص فرمود: «این روزی از روزهای خداوند است هر کس می‌خواهد روزه بگیرد و هر کس نمی خواهد آنرا ترک کند»[۲۱] .

[۱۹] ـ فقه السنة ۱/۴۳۳. [۲۰] ـ بخاري ۲/۵۸. [۲۱] ـ ابي داود ۲/۸۱۸.