صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت عاشورا امر به روزه گرفتن عاشورا

امر به روزه گرفتن عاشورا

هنگامیکه پیامبر گرامی‌مان حضرت محمد ص در ماه ربیع الاول سال اول هجری به مدینۀ منوره هجرت کردند، و ماه محرم سال دوم هجری را در مدینه سپری نمودند، دیدند که یهود در روز عاشورا روزه می‌گیرند، زیرا پیامبرشان موسی÷ این روز را روزه می‌گرفت. آن حضرت ص یارانش را به روزه گرفتن این روز امر نمود. صبح روز دهم محرم بود که آن حضرت ص دستور دادند تا همگی این روز را روزه بگیرند در حالیکه بعضی از مردم مانند روزهای دیگر شروع به خوردن و نوشیدن کرده بودند، آن حضرت ص به قریه‌ها و دهکده‌های اطراف مدینه نیز اشخاصی فرستاد تا به مردم اطلاع دهند که روزه بگیرند و کسانی‌که در این روز شروع به خوردن و نوشیدن نموده بودند نیز از خوردن و نوشیدن امتناع ورزند و بقیۀ روز را روزه بگیرند، در این مورد احادیث زیادی روایت شده است که ما بطور نمونه به ذکر چندی اکتفا می‌کنیم:

۱- از سلمه بن اکوع ط روایت است که آنحضرت ص به مردی از قبیلۀ اسلم امر نمود تا به مردم اعلان نماید، کسی که تا حالا نخورده است روزه بگیرد زیرا امروز روز عاشورا است[۱۶] .

۲- از مجزأة بن زاهر از پدرش روایت است که پیامبرص به روزه گرفتن عاشورا امر نمود و فرمود: «کسی که روزه دار است پس روزه‌اش را تکمیل نماید و کسی‌که روزه دار نیست باقی روز را روزه بگیرد»[۱۷] .

۳- از بعجه بن عبدالله روایت است که وی از پدرش شنیده است که آن‌حضرت ص روزی به آنها فرمود: «امروز روز عاشورا است پس روزه بگیرید». شخصی از بنی عمرو بن عوف گفت: ای رسول خدا، من از نزد قومم آمدم در حالیکه بعضی از آنها روزه داشتند و بعضی دیگر نداشتند! پیامبر ص فرمود: «برو به قومت بگو: کسانی‌که روزه ندارند، روزه بگیرند و آنرا تکمیل نمایند»[۱۸] .

[۱۴] ـ عمدة القاري ۱۱/۱۱۷. [۱۵] ـ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ۱/۴۳۱. [۱۶] ـ بخاري ۲/۵۹. [۱۷] ـ طبراني ۱/۳۵۱ المعجم الأوسط. [۱۸] ـ مسند امام احمد ۶/۴۶۷.