صفحه نخست عقاید (کلام) حقیقت عاشورا سبب نامگذاری عاشورا به این اسم

سبب نامگذاری عاشورا به این اسم

در مورد نامگذاری این روز به نام عاشورا اقوال و روایات متعددی ذکر شده است بعضی می‌گویند که سبب نامگذاری عاشورا به این نام همانا دهم ماه محرم است و این قول واضح تر و نزدیکتر به دهم ماه محرم است، و گفته شده است که عاشورا روزی است که خداوند تعالی ده پیامبرش را با ده کرامت افتخار بخشیده است که از قرار ذیل است.

اول: در این روز، خداوند موسی ÷ را نصرت بخشید، در دریا راه را برایش باز نمود تا از چنگ فرعون نجات یافت و فرعون با لشکرش غرق گردید.

دوم: در این روز کشتی نوح ÷ با سلامتی در جودی استقرار یافت.

سوم: در این روز یونس ÷ از شکم نهنگ نجات یافت.

چهارم: در این روز خداوند توبۀ آدم ÷ را پذیرفت.

پنجم: در این روز یوسف ÷ از قعر چاه تاریک بیرون آورده شد.

ششم: در این روز عیسی÷ به دنیا آمد و در همین روز به آسمان برده شد.

هفتم: در این روز خداوند داود÷ را مورد عفو و بخشش خود قرار داد.

هشتم: در این روز ابراهیم ÷ چشم به جهان گشود.

نهم: در این روز چشمان یعقوب÷ دو باره روشن گردید و بینا شد.

دهم: در این روز گناهان گذشته و آیندۀ پیامبر بزرگ اسلام ص بخشیده شد[۱۴] .

در کتاب‌های تاریخ خصائص زیادی در مورد روز عاشورا ذکر شده است که ارتباطی به نامگذاری آن ندارد، و در مورد پیامبران باید گفت که خصائص و کرامات آنان بالاتر از این عدد است، و بعضی گفته‌اند که عاشورا بخاطر این، به این اسم نامگذاری شده است که خداوند امت محمد ص را به ده کرامات مشرف ساخته است که بطور مختصر آنرا بیان می‌داریم:

۱- ماه رجب که بر دیگر ماه‌ها فضیلت دارد.

۲- ماه شعبان که بر دیگر ماه‌ها فضیلت دارد.

۳- ماه مبارک رمضان که فضیلت آن بر همه آشکار است.

۴- شب قدر که بهتر از هزار ماه است.

۵- روز عید که روز پاداش دادن خداوند به بندگان است.

۶- روز‌های ده گانۀ (ذی الحجه) که روزهای ذکر خداوند است.

۷- روز عرفه که روزه گرفتن در این روز کفارۀ گناهان دو سال است.

۸- روز عید اضحی یا روز قربانی که سبب نزدیکی به خداوند است.

۹- روز‌های جمعه که بهترین روزهای هفته است.

۱۰- روز عاشورا که روزه گرفتن درین روز کفارۀ گناهان یک سال قبل است[۱۵] .