مشخصات کتاب

درسهای عقیدتی بر گرفته شده از حج
تأليف:

عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر


مترجم:

عبدالله حیدری