خدمات حضرت خالدس به اسلام:

بعد از اسلام آوردن حضرت خالد عمرو بن عاصس نیز با ایشان مشرف به اسلام شدند، بعد از صلح حدیبیه و گذشتن چهار سال در حیات مبارک رسول اکرم ص و هنگام خلافت حضرت ابوبکرس و حضرت عمرس کارنامه عملی حضرت خالدس در تاریخ اسلام به کثرت یافت می‌شود. تاریخ نویسان نوشته‌اند که حضرت خالدس در ۱۲۵ جنگ کوچک و بزرگ شرکت نمودند و در هیچ یکی از این جنگها شکست نخورده اند. در عرب این مقوله مشهور بوده است که در جنگی که خالد شرکت داشته باشد شکست ناپذیر است. تمام ژنرالهای بزرگ جنگی به خاک پای حضرت خالدس هم نمی‌رسند. از جنگ موته گرفته تا بزرگترین جنگ که فتح ایران است، حضرت خالدس در این جنگها اعمال سرنوشت ساز انجام دادند.