ولادت حضرت خالدس:

در هیچ کتاب تاریخ ولادت صحیح حضرت خالدس ذکر نشده است . اما از خبر‌های مختلفی مشخص می‌شود که ایشان در زمان ظهور اسلام هفده ساله بودند.