مشخصات کتاب

زندگینامه سلمان فارسی
تأليف

محمد سیّد عبدالله عقیل‌زاده