صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین آیات و احادیثی در فضایل حضرت علی

آیات و احادیثی در فضایل حضرت علی

آیاتی که در وصف مهاجرین و ذکر استحقاق خلافت آنان نازل شده است فضایل حضرت علیس، نیز از آن‌ها ثابت می‌گردد. زیرا ایشان از سابقین مهاجرین‌اند. علاوه بر این، به طور خاص آیه‌ای در وصف ایشان نازل نشده است. البته روایات موضوع و ضعیف، آیاتی را در وصف ایشان بیان می‌کنند که اعتباری ندارند. ولی احادیث زیادی در باب فضایل آن جناب وارد شده است که احادیث صحیح اندک می‌باشند و در اینجا ما به ذکر احادیث صحیح و حسن بسنده می‌کنیم.