فضایل و مناقب حضرت علی

امام احمد بن حنبل/ می‌فرماید: در فضایل ایشان روایات کثیری وجود دارد به حدی که دربارة صحابی دیگر با این کثرت روایت نشده است (تاریخ الخلفاء).

علت کثرت روایت این است که عده زیادی از مردم با ایشان مخالف بودند و بعضی در موارد خاصی وی را بر خطا می‌دانستند. زیرا که از فضایل و سوابق ایشان اطلاعی نداشتند مانند حضرت معاویه و غیره. بعضی دیگر گذشته از انکار فضایل، مسلمان‌بودن آنحضرت را نیز منکر بودند، مانند خوارج. پس به سبب این مخالفین، روایات فضایل آنحضرت شهرة عام و خاص شد و بدین ترتیب تکرار و بیان روایات، زیاد شد. با وجود این، جای تأسف است که فرقة روافض اکاذیب و روایات خرافی خود را به قدری افزودند که هنگام بررسی، روایات کمی به پایه صحّت می‌رسد. اکنون چندی از فضایل ایشان را بیان می‌کنیم.

۱- رسول خداج هنگام هجرت او را به جای خود در بستر خوابانید و اماناتی که از مردم نزد آنحضرت بود، به دست او داد تا به صاحبانش برگرداند.

۲- در غزوه بدر شجاعت و شهامت فوق العاده‌ای به خرج داد به طوری که بسیاری از کفار را راهی جهنم ساخت.

۳- در غزوة احد خدمات ارزنده‌ای انجام داد. زمانی که شایعة شهادت رسول خداج انتشار یافت و یاران در میدان جنگ به سراغ ایشان رفتند، سپس معلوم شد که آنحضرت در محلی که خارج از میدان نبرد بود، تشریف دارند، از جمله اصحابی که قبل از دیگران نزد آنحضرتج شتافتند، حضرت علی مرتضیس هم بودند.

۴- در غزوة خیبر هم شجاعت وصف‌ناپذیری از خود نشان دادند. به غیر از غزوه تبوک که رسول اللهج او را در مدینه گذاشت، در تمام غزوات دیگر همراه آنحضرتج بود.

۵- در سال ۵ هـ وقتی که رسول خداج حضرت ابوبکر صدیق را امیر حج تعیین و به مکه اعزام داشتند، بعد از حرکت او، سوره برائت نازل شد، آنگاه آنحضرتج، علیس را برای ابلاغ و اعلام آن سوره، مأمور ساختند.

۶- زمانی که آنحضرتج از این جهان رحلت نمود، کار غسل ایشان به حضرت علی وگذار شد.

۷- بر خلافت حضرت ابوبکر صدیقس آن جناب، در محافل عمومی رضایت قلبی خود را اظهار نموده فرمودند: ابوبکر را رسول خداج امام نماز ما گرداندند پس کسی که رسول خداج او را امام دین ما قرار داده‌اند، کیست که او را در امور دنیوی امام نداند؟!

۸- در ایّام خلافت عمر فاروق، منصب وزارت به عهدة ایشان بود. و ایشان ارادت و محبت قلبی خود را صریحاً نسبت به حضرت عمر فاروق اظهار می‌نمودند.

۹- در ایّام خلافت خویش اعلامیه‌ای صادر کرد که امروز آن اعلامیه با هشتاد سند در کتب احادیث روایت شده است، متن آن چنین است: بهترین امت بعد از پیامبر اکرمج ابوبکرس و سپس عمرس می‌باشند. و هرکس مرا از ابوبکر و عمر افضل بداند او را با حد مفتری (تهمت‌زننده) مجازات خواهم نمود.

خلاصه، ایشان بسیار سعی کردند که نسبت بدعت رفض به جانب او نباشد و این کوشش‌ها برای این بود که ایشان از فرمایشات پیامبر اکرمج درک نموده بود که فرقه‌ای به نام روافض بوجود می‌آید و مدعی محبت و پیروی او (حضرت علی) می‌شود و امور بسیاری که خلاف دین است را به او نسبت می‌دهند. همچنانکه که مسیحیان به حضرت عیسی چیزهایی نسبت دادند.

۱۰- وقتی اشرار و یاغیان، حضرت عثمانس را محاصره کردند، حضرت علی در حمایت و حفظ ایشان بیش از همه کوشید و امام حسن و حسین را به خاطر حفظ جان ایشان بر در خانه آنحضرت گمارد و زمانی که ایشان شهید شدند، صدمات و ضربة روحی سختی را متحمل شده و کلام والایی ایراد فرمودند.