صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین خلافت امیرالمؤمنین فاروق اعظم

خلافت امیرالمؤمنین فاروق اعظم

خلافت ایشان نمونه‌ای عجیب از قدرت کامله و رحمت واسعة خداوندی بود. کمالاتی که تعلیم و تربیت رسول خداج در ذات عالی صفات ایشان به ودیعت نهاده بود، در هنگام خلافت به منصة ظهور رسید. همة وعده‌هایی که خداوند به رسول خود داده بود و پیشگویی‌هایی که در قرآن و احادیث نسبت به تمکین دین و ظهور هدایت و فتوحات آمده است، عالی‌ترین وجوه عملی آن‌ها در عهد خلافت ایشان به پایة تمکین رسید. اگر بنا باشد عملیات و اقدامات دوران خلافت و کملات ظاهری و باطنی ایشان بیان شود دفترهای زیادی پر خواهد شد.

اگر بر عدل، انصاف، نظم کشور و فتوحات ایشان نظر افکنده شود، عقل آدمی حیران می‌شود که ایشان کارهایی انجام داده‌اند که مشابه به آن‌ها قبلاً در جهان وجود نداشته است و اگر کمالات روحی و خدمات دینی آن جناب ملاحظه شود، عقل خیره می‌ماند که مثالی برای آن در اوراق تاریخ نمی‌توان یافت. در حقیقت هریک از عملکرد ایشان گواهی است برای تمام جهان که مرشد ایشان، سیّد کونین و امام الانبیاء و الرسول است. و آنچه که در این رساله آمده، نمونة کوچکی از چشم‌انداز زندگی سراسر افتخار ایشان است.