غزوة احد

در این غزوه با وجود پراکندگی (که به علّت شایع‌شدن شهادت آنحضرتج و دخول لشکر کفار) در میان سپاه مسلمانان رخ داده بود، حضرت فاروقس از محل پیکار قدمی به عقب برنداشت. وقتی که آن‌پیامبرج بر کوه احد تشریف بردند، ایشان برای جان‌نثاری همراه بودند و به گفته‌های ابوسفیان جوابی دندان‌شکن می‌داد.