احوال ایشان بعد از هجرت

بعد از هجرت، بزرگ‌ترین خدمت ایشان به اسلام، جهادها و غزوات بود و به جز حضرت فاروقس چه کسی می‌توانست در آن‌ها سبقت بگیرد؟ در تمام غزوات آنحضرتج شرکت نموده، خدمات ارزنده‌ای انجام دادند. به طور مثال به نمونه‌های ذیل توجه شود: