آیات

* آیة غار که در آن وقت رفاقت ابوبکر صدیق در سفر هجرت و فضیلت بی‌نظیر آن مذکور است و تفسیر این آیه در رسالة مستقلّی به نام «تفسیر مدح مهاجرین» آمده است.

* آیة قتال مرتدّین که در آن خداوند حضرت ابوبکر صدیق و فرمانبرداران او را محبوب و محب خود خوانده است و فرموده است که ایشان با مسلمانان نرم‌خو و با کفّار سخت‌اند و در راه خدا جهاد می‌کنند و از ملامت ملامتگران باکی ندارند و تفسیر این آیه هم در رسالة مستقلّی بنام «آیة قتال مرتدّین» آمده است.

* ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلۡأَتۡقَى ١٧ ٱلَّذِي يُؤۡتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ١٨ [اللیل: ۱۷-۱۸] ترجمه: و نجات داده می‌شود از آتش دوزخ، بزرگ‌ترین پرهیزگار، آنکه مال خود را خرج کرده پاکیزگی حاصل می‌کند. مفسّرین اتفاق نظر دارند که این آیه در شأن حضرت ابوبکر صدیق نازل شده است، زمانی که تمام اموال خود را در راه خدا صرف کرده، پیاپی هفت نفر را که به علّت مسلمان‌شدن مورد اذیت و آزار کفار واقع شده بودند، خریده و آزاد فرمودند.

خداوند متعال در این آیه حضرت ابوبکر صدّیق را «اتقی» یعنی بزرگ‌ترین متقّی معرفی کرده و در آیة دیگر فرموده است: ﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ [الحجرات: ۱۳] یعنی گرامی‌ترین شما در نزد خدا پرهیزگاترین شماست. از تطبیق این دو آیه چنین برمی‌آید که حضرت ابوبکر صدّیق از تمام صحابه بزرگ‌تر و گرامی‌تر است.

* ﴿وَلَا يَأۡتَلِ أُوْلُواْ ٱلۡفَضۡلِ مِنكُمۡ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤۡتُوٓاْ أُوْلِي ٱلۡقُرۡبَىٰ [النور: ۲۲].

ترجمه: کسانی که از شما دارای وسعت و فضل هستند از دادن به نزدیکان و خویشاوندان انکار نکنند. این آیه هم به اتفاق مفسرین دربارة حضرت ابوبکر صدّیق نازل شده است زمانی که به عایشة صدّیقه تهمت زده شد و برای تبرئه‌اش آیاتی نازل گشت، حضرت ابوبکر صدّیق از انفاق بر «مسطح» که در تهمت شرکت کرده و از خویشاوندان وی بود امتناع ورزید در حالی که قبلاً با وی رفتاری نیکو داشت، امّا پس از نزول آیة بالا حضرت ابوبکر صدّیق روال قبلی را ادامه داد و عطیة «مسطح» را جاری ساخت.

لذا در این آیه خداوند او را دارای فضل و بزرگی اعلام داشتند.