صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین آیات و احادیثی چند در فضایل حضرت ابوبکر صدیق

آیات و احادیثی چند در فضایل حضرت ابوبکر صدیق

در قرآن مجید برخی آیات وجود دارند که عموماً در مقام مدح مهاجرین و انصار نازل شده‌اند و یقیناً شامل صدّیق اکبر نیز می‌شوند. و بعضی دیگر آیاتی هستند که مشتمل بر خلاف خلفای راشدین و ذکر خلافت ایشان‌اند. اولین مصداق این آیات نیز حضرت ابوبکر صدیق است که تفسیر این دو نوع آیات را در رساله مستقل فراهم آورده، تألیف کرده‌ام که با خواندن آن، ایمان خوانندگان تازه خواهد شد. و بعضی از آن‌ها آیاتی است که مخصوصاً در حق صدّیق اکبر و فضایل وی نازل شده است و در اینجا به ذکر چند آیه بسنده خواهد شد.