حضرت عمّار و پدرش یاسرب

این دو صحابی بزرگوار هم بر روی ریگ‌های گرم خوابانده شده، به وسیله مشرکان سنگدل چنان مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند که بی‌هوش می‌شدند. به طوری که حضرت یاسرس بر اثر آن همه ظلم و شکنجه‌ها جان به جان آفرین تسلیم کرد. مادر حضرت عمّارس «سمیّه»ب را چنان شکنجه می‌دادند که غیرت انسانی تا قیامت باید سوگوار باشد. دو پای او را به دو شتر بسته بودند. آن دو شتر را به دو جهت مخالف دوانیدند. سپس ابوجهل بر عورتش با نیزه زد و او را شهید کرد.