صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین عقیدة ۱۰- منزلت عموها وعمه‌های پیامبر

عقیدة ۱۰- منزلت عموها وعمه‌های پیامبر

از ده عموی آنحضرتج فقط حضرت حمزه و حضرت عباسب مشرف به اسلام شدند و هردو دارای فضایل بی‌شمارند. بخصوص، رتبة حضرت حمزهس بالاتر است. هنگامی که در جنگ احد شهید شد، آنحضرتج او را به «سیّد الشهداء» لقب دادند [۲۱]. و از پنج عمة ایشان تنها، حضرت صفیهب به نعمت اسلام نایل آمد.

[۲۱] بعضی از مردم آگاهانه یا ناآگاهانه به سیّدنا حضرت حسین «سیّد الشهداء» می‌گویند. حال آن که لقب خاصّی را که پیامبر اکرمج به کسی داده، باید مخصوص همان فرد باشد. و این لقب مخصوص حضرت حمزه می‌باشد.