صفحه نخست تاریخ اسلام زندگانی خلفای راشدین عقیدة ۷- تعیین جانشین پیامبر از وظایف مسلمانان ...

عقیدة ۷- تعیین جانشین پیامبر از وظایف مسلمانان است

تعیین جانشین پیامبرج وظیفة خدا نیست، بلکه از وظایف مسلمانان است. همانطوری که تعیین امام برای نمازهای پنجگانه از وظایف مقتدیان است.

اهل سنّت و جماعت که خلافت خلفای راشدین را از جانب خدا می‌دانند، به این معنی است که این چهار خلیفه، از گروه مهاجرین بودند. و در قرآنکریم وارد شده که اهلیّت و شایستگی خلافت در مهاجرین وجود دارد و خلافت آنان مورد پسند خدا است [۱۹].

منصوص‌گفتن خلافت ابوبکر یا خلفای سه‌گانه، به این معنی نیست که خداوند یا رسول او آنان را خلیفه مقرر کرده است. بلکه به این معنی است که خداوند متعال در قرآن مجید، اعطای مقام خلافت را به صحابهش وعده فرموده است و نسبت به خلیفه موعود، نشانه‌ها و پیشگویی‌هایی ذکر فرموده که در وجود سایر خلفای ثلاثه هم یافت شده است. و در صورت نپذیرفتن خلافت خلفای ثلاثه (بعد از حضرت ابوبکر)، صورتی برای تحقق مصداق آن آیه‌ها، امکان ندارد. علاوه بر این، در احادیث نبوی هم دربارة خلافت خلفای ثلاثه، نشانه‌ها و شواهد زیادی وارد شده است و نسبت به حضرت ابوبکر صدّیقس غیر از این پیشگویی‌ها، امر دیگری نیز وجود دارد و آن این که پیامبر اکرمج در هنگام وفات خویش، او را به جای خود برای امامت نماز مسلمین برگزیدند.

[۱۹] ملاحضه شود به رسالة اینجانب موسوم به (تفسیر آیة تمکین) - مولف