مشخصات کتاب

زندگانی خلفای راشدین
تأليف

علامه عبدالشکور لکنوی

(ت:۱۳۸۱ هـ.ق)


ترجمه:

مولانا محمد یوسف حسین‌پور


مقدمه و تصحیح:

ابوالحسین عبدالمجید مرادزهی خاشی