فعالیت شیعه در حکومت مسلمانان

س۱۶۰– چه وقت برای شیعه جایز است نزد خلفای مسلمین کار کند؟

ج – خمینی می گوید: «اگر هدف از کار کردن در دستگاه‌های ستمگران انتقام گرفتن از حکام ستمگر، یا انقلاب و شورش علیه آن‌ها باشد طبیعی است که اسلام به آن اجازه می دهد، بلکه کار کردن و وارد شدن به آن نظام‌ها گاهی واجب است، و ما در این مورد اختلاف نداریم» [۸۲۲].

و می گوید: «از جمله تقیه جایز این است که همراهی شیعه با کاروان شاه و حکومت و وارد شدن ظاهری او کمکی برای اسلام و مسلمین باشد، مثل وارد شدن نصیر الدین طوسی(به حکومت اهل سنّت)» [۸۲۳].

و شیخ معاصر شیعه عبدالهادی فضلی می گوید: «زمینه سازی برای ظهور امام مهدی با فعالیّت سیاسی از طریق ایجاد آگاهی، و افزایش بینش سیاسی، و انقلاب مسلحانه انجام می گیرد» [۸۲۴].

[۸۲۲] ولایة الفقیه خمینی، ص ۱۴۲ – ۱۴۳ . [۸۲۳] حکومت اسلامی خمینی، ص ۱۴۲ . [۸۲۴] فی انتظار الامام فضلی، ص ٧۰ .