طینت (ماده آفرینش انسان‌ها)

س۱۵۲ – عقیده علمای شیعه در مورد خاک و ماده آفرینش چیست؟

ج- آن‌ها معتقدند که شیعه از ماده خاک ویژه ای آفریده شده، و سنّی از خاک دیگری خلق شده و این دو خاک به صورت مشخصی با هم آمیخته شده اند، بنابراین همه گناه و جنایت هایی که از شیعه سر می زند به خاطر تحث تأثیر قرار گرفتن او از ماده و خاک سنّی است، و درستکاری و امانتداری که در سنّی وجود دارد به خاطر تأثیر خاک وماده شیعی در اوست، و روز قیامت گناهان شیعه روی اهل سنّت قرار گرفته و نیکی های اهل سنّت به شیعیان داده می‌شوند [٧۶۵].

و جزائری می گوید: «اصحاب ما این احادیث را با سندهای زیادی در اصول و غیره روایت کرده‌اند، بنابراین جایی برای شک و انکار آن باقی نمانده است، بلکه این‌ها روایات متواتر و مشهوری هستند» [٧۶۶].

توضیح:

این مانند ادعای ابلیس بود که گفت:

﴿قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ٧٦[ص: ٧۶].

«من بهتر از او هستم. تو مرا از آتش آفریده‌ای و وی را از گِل».

[٧۶۵] علل الشرائع قمی، ص ۴٩۰ – ۴٩۱، بحارالانوار ۵ / ۲۴٧ – ۲۴۸، ن ک به بابی که کینی آورده است : باب طینة المؤمن و الکافر، و در آن باب هفت حدیث ذکر کرده است (اصول کافی ۲ / ۲- ۶) و همواره به این احادیث هفت گانه اضافه می‌شوند تولید مثل می‌کنند !! تا اینکه در زمان مجلسی به ۶٧ حدیث رسیده‌اند ۵ / ۲۲۵- ۲٧۶ و هنوز در عصر ما در حال افزایش هستند؟!!. [٧۶۶] اصول کافی ۱ / ۳۲۲ .