طرح و برنامه‌های مهدی بعد از ظهور

س ۱۴۵– به اعتقاد علمای شیعه امام دوازدهم بعد از قیام و ظهور چه اقداماتی خواهد کرد؟

ج- شیعه معتقدند که وقتی او ظهور کند:

۱- انتقام از ابوبکر و عمر و عایشهش

علمای شیعه به صراحت گفته اند آن مهدی که در انتظارش هستند ابوبکر و عمرب را زنده خواهد کرد، سپس آن‌ها را بر تنه درخت خرمایی به دار آویخته و هر روز هزار بار آن‌ها را می کُشد [٧۱۰]. سپس فرمان می دهد زیر آن درخت آتش بیفروزند و آن دو را همراه با درخت می سوزاند، سپس خاکسترشان را در دریا می اندازد. مفضّل(راوی حدیث دروغ) گفت: سرورم، آیا این آخرین عذاب آنهاست؟ گفت: «هیهات یا مفضّل».

علمای شیعه دعاهایی را ساخته‌اند که با آن‌ها هر روز قایم موهوم و خیالی خود را به فریاد می-خوانند تا ظهور کند، و از ابوبکر و عمرب انتقام بگیرد [٧۱۱].

و مجلسی گفته: «وقتی مهدی ظهور کند؛ عایشهل را زنده خواهد کرد و بر او حدّ اجرا خواهد کرد» [٧۱۲].

۲ – همه عرب از دم تیغ می گذراند

نعمانی از ابی عبدالله÷ روایت می کند که گفت: «بین ما و عرب چیزی جز ذبح و سربریدن باقی نمانده است» [٧۱۳].

توضیح:

چنانکه ملاحظه می شود این نسل کشی بدون فرق بین شیعه و سنّی همه عرب را شامل شده، باوجود اینکه جمع زیادی از شیعه عرب هستند.

به همین علّت است که آخونهای فارسی زبان از ابی عبدالله روایت کرده که گفت: «از عرب بپرهیز که خبر بدی در انتظار آنهاست، هیچ کس از آن‌ها با قایم همراه نمی شود» [٧۱۴].

توضیح:

ای عربهای شیعه! آیا وقت آن فرا نرسیده که بدانید مخترع و بنیانگذار دین شما ابن سبأ یهودی و برادران مجوسی او هستند؟ نگاه کنید چگونه شما را به ظهور مهدی تهدید می کنند که هرگاه ظهور کند همه شما را به قتل می رساند؟.

ببینید علمای شما در مورد اصول دینی واقعی خویش که مجوسیت و یهودیّت است چه روایتهایی ساخته و پرداخته اند؟!.

آخوندهای شما روایت کرده اند که امیرمؤمنان علیس پادشاه دین شما، یعنی کسرا را زنده کرد و به جمجمه سر او گفت: «تو را به خدا قسم به من بگو من کیستم و تو کیستی؟ جمجمه با زبان روان گفت: تو امیر مؤمنان، و سرور وصی ها و پیشوای پرهیزگاران هستی، امّا من بنده خدا و پسر بنده خدا کسری پسر انوشیروان ....هستم، ولی با وجود اینکه کافر بودم خدا مرا از آتش دوزخ نجات داد... و دوزخ بر من حرام است» [٧۱۵].

و چرا مهدیتان شما را از دم تیغ میگذراند؟ آیا به خاطر اینکه رسول خداص و امیر المؤمنین و همه امامانتان عرب هستند؟ آیا مهدی خیالی شما عرب نیست ... !! یا اینکه از علمای یهود اصفهان است !!؟.

و نیز روایت کردهاند: «این امر(ظهور قائم) اتفاق نخواهد افتاد تا نُه دهم مردم از بین نرود» [٧۱۶].

تعارض

از ابوعبدالله روایت کرده‌اند که گفت: «این امر(ظهور مهدی) واقع نشود تا دو سوّم مردم از بین نرود» [٧۱٧].

۳- قتل عام حجّاج بیت الله بین صفا و مروه

روایت کرده‌اند که «(ابوعبدالله گفت:) گویی حمران بن أعین و میسر بن عبدالعزیز را می بینم که با شمشیرهای خویش مردم را بین صفا و مروه بر زمین می زنند» [٧۱۸].

خمینی و همفکرانش که معتقدند فقیه شیعه نایب امام غایب است؛ برای اجرای این رؤیای مجوسی در حرم امن الهی در حج سال (۱۴۰٧هـ ش) تلاش کردند، ولی خداوند آرزویشان را ناکام ساخت، ولی پیروان خمینی دو سال بعد حادثه بمب گذاری راه انداختند و تعدادی از حجّاج بیت الله در سرزمین امن خدا قربانی این جنایت شدند.خداوند حجاج و عامرین و حرم مکّه را حفظ گرداند.

۴– انهدم مسجد الحرام و مسجد نبوی و حجره نبوی

شیخ شیعه مجلسی از ابی عبدالله روایت کرده که گفت: «قائم ما مسجد الحرام و مسجد پیامبرص را تخریب می کند، و آن‌ها را به اساس اصلی آن برمی گرداند» [٧۱٩].

چون مهدیشان در خروج از مخفیگاه خود تأخیر کرد؛ قرامطه در سال(۳۱٧هـ) وارد عمل شده و به جنگ مکه رفتند و حجرالأسود را بیرون کشیدند، ولی آن را به شهر قُم نبردند، بلکه به بحرین بردند و بیست و دو سال در تصرف آن‌ها باقی ماند!!.

امّا در مورد اینکه چرا حجر الأسود را ربودند، و قبله مسلمانان کجا خواهد بود شیخ و عالم شیعه فیض کاشانی روایت کرده که امیر مؤمنان در مسجد کوفه سخنرانی کرد و گفت: «ای اهل کوفه! خداوند چنان لطف و فضلی به شما نموده که به هیچ کس آن را نداده است، مصلای شما خانه آدم و خانه نوح و خانه ادریس و مصلای ابراهیم است ... و شب‌ها و روزها پایان نخواهند یافت تا وقتی که حجرالأسود در آن نصب شود» [٧۲۰].

و مدعی هستند که مهدی گفته: به یثرب می آیم و حُجره (رسول خداص) را منهدم می کنم ... [٧۲۱].

شیخ و آیت معاصرشان حسین خراسانی گفته: «گروه‌های شیعه برای فرا رسیدن روزی لحظه شماری می کنند که نزدیک است و بار دیگر این سرزمین های مقدس فتح شوند؛ تا آن‌ها با اطمینان و آرامش خاطر وارد آن شوند و خانه پروردگارشان را طواف کنند و مناسک‌شان را ادا کنند و قبر سادات و بزرگان‌شان را زیارت نمایند ... و آنجا پادشاه ستمگری نخواهد بود که علیه آنان تجاوزگری کند و حیثیّت آنان و حرمت اسلام‌شان را هتک کند، و خون‌های مصون آنان را بریزد و اموال محترم آنان را از روی تجاوز و ستمگری چپاول کند، خداوند آرزوهای ما را تحقق ببخشد» [٧۲۲].

و در تاریخ ۱٧ / ۳ / ۱٩٧٩ میلادی در یک سیمینار رسمی که در آبادان برگزار شد و انبوه زیادی از مردم برای بزرگداشت پیروزی انقلاب خمینی در آن شرکت کرده بودند؛ یکی از علمای شیعه به نام دکتر محمّد مهدی صادقی سخنرانی کرد و گفت: «ای برادران مسلمان شرق و غرب با صراحت به شما می گویم که مکّه و مدینه را گروهی از یهودیان اشغال کرده‌اند» [٧۲۳]. و به آن‌ها وعده داد که مکه و مدینه فتح خواهند شد.

و رسانه ها و مطبوعات دولت خمینی تصاویر زیادی را نشان می دهند که بیانگر این اعتقاد و باور است، از آن جمله تصویری که کعبه و مسجد قدس را در کنار هم کشیده اند و در وسط هر دو دستی با اسلحه بیرون آمده، و زیر این عکس نوشته‌اند: «هر دو قبله را آزاد می کنیم» [٧۲۴].

۵– اقامه حکم آل داود [٧۲۵]

مرجع و عالم آن‌ها کلینی فصلی را نوشته تحت عنوان: «باب در بیان اینکه وقتی ائمه به قدرت برسند بر اساس حکم داود و آل داود حکمرانی می کنند و از کسی شاهد نمی‌خواهند».

و علی بن حسینس را پرسیدند: «با کدام قانون حکم می کنید؟ گفت: با حکم آل داود، اگر چیزی برای ما مشکل باشد روح القُدُس آن را به ما می-آموزد» [٧۲۶].

تناقض:

از ابو جعفر روایت است که گفت: «قائم در میان شیعیانش گاهی بر اساس حکم آدم و گاهی بر اساس حکم داود و گاهی بر مبنای قضاوت ابراهیم حکم می کند، و در همه این موارد برخی از یارانشان با او مخالفت می کنند، پس او گردشان را می زند، سپس در مرحله چهارم بر اساس حکم محمّدص حکم می کند آنگاه هیچ کس به او اعتراض نمی-کند» [٧۲٧].

توضیح:

همچنین روایت کرده‌اند: «وقتی قائم اهل بیت قیام کند؛ بطور مساوی تقسیم می‌کند، و درمیان رعیّت با عدالت رفتار می نماید، پس هر کس از او اطاعت کند؛ از خداوند اطاعت کرده است، و هر کس او را نافرمانی کند؛ خدا را نافرمانی کرده است. و علّت نامگذاری او به مهدی این است که مردم را به مسأله ای مخفی و پنهان راهنمایی می کند، و تورات و سایر کتاب‌های الهی را از غاری در انطاکیه (اندلس) استخراج می‌کند، و در میان اهل تورات با تورات و در بین اهل انجیل با انجیل، و در بین اهل زبور با زبور، و بین اهل قرآن با قرآن حکم می کند» [٧۲۸].

یعنی: برای همه ادیان دعوت کرده و شعار ماسیونی را سر می دهد!!.

و از ابو عبدالله روایت کرده اند که گفته: سوگند به خدا سوگند، گویی او را می بینم که بین رکن کعبه و مقام ابراهیم ایستاده و از مردم بر کتاب جدیدی بیعت می گیرد، و بر عرب‌ها سرسخت است [٧۲٩].

توضیح:

شیعه های عرب بیچاره، با وجود این؛ روایات شما حاکی از آن است که قائم و مهدی شیعه شما کتابی می آورد غیر از این قرآن که اینک پیش روی مردم است!.

و با مردم بر خلاف رفتار رسول خداص و علی و حسن و حسینش رفتار خواهد کرد. در بحارالانوار آمده است: «خداوند پیامبرص را برای جهانیان به عنوان رحمت و مهربانی فرستاده شده بود و قائم بلایی برای جهانیان است» [٧۳۰].

و زراره از ابوجعفر در مورد قائم سؤال کرد: آیا قائم مطابق سیره و رفتار محمّد عمل می کند؟ گفت: «بعید است بعید، ای زراره با سیره و روش رسول خداص عمل نمی کند، رسول خداص با مهربانی و نرمی با امت خویش رفتار کرده است، ولی سیره قائم ما قتل و کشتار است» [٧۳۱].

پس به اقتضای این روایات؛ قائم مطابق سیره رسول خداص و علی و حسن و حسینش رفتار نمی کند؟، آیا قائمی که شما منتظرش هستید دولت یهودیان (اسرائیل) یا (مسیح دجال) نیست؟.

[٧۱۰] ایقاظ من الهجعه عاملی، ص ۲۸٧ . [٧۱۱] الصراط المستقیم ۲ / ۲۵۲، مختصر الدرجات، ص ۱٩۱، الشیعه و الرجعة، ص ۱۳٩ طبیسی، البرهان ۳ / ۲۲۰ . [٧۱۲] حق الیقین مجلسی، ص ۳۴٧ . [٧۱۳] بحارالانوار ۵۲ / ۳۴٩، الغیبة نعمانی، ص ۱۵۵ . [٧۱۴] بحارالانوار ۵۲ / ۳۳۳، الغیبة طوسی، ص ۲۸۴ . [٧۱۵] بحار الانوار مجلسی ۴۱ / ۴ . [٧۱۶] بحار الأنوار ج۵۲/۲۴۴ ح۱۲۰ (باب علامات ظهوره...). [٧۱٧] کتاب الغیبة طوسی ص۳۳٩ ح۲۸۶. [٧۱۸] بحار الأنوار ج۵۳/۴۰ ح٧ (باب الرجعة). [٧۱٩] بحار الانوار ۵۲ / ۳۳۸، و کتاب الغیبة طوسی، ص ۲۸۲ و ۴٧۲ . [٧۲۰] الوافی فیض کاشانی ۱ / ۲۱۵، من لا یحضره الفقیه ابن بابویه ۱ / ۲۳۱ – ۲۳۲، وسائل الشیعه ۵ / ۲۵٧ . [٧۲۱] بحارالانوار ۵۳ / ۱۰۴ – ۱۰۵ . [٧۲۲] الاسلام علی ضوء التشیع خراسانی، ص ۱۳۲ – ۱۳۳ . [٧۲۳] این سخنرانی در ساعت ۱۲ ظهر روز ۱٧ / ۳ / ۱٩٧٩ میلادی از صدای انقلاب اسلامی آبادان پخش گردید . [٧۲۴] مجله شهید ایران (که توسط آخوندهای قم منتشر می شود) – ش ۴۶ / ۱۰ / ۱۴ . [٧۲۵] یعنی آن‌ها دین اسلام را منسوخ می‌کنند و به دین یهودیان برمی‌گرداند!! . [٧۲۶] اصول کافی ۱ / ۳۸٩ . [٧۲٧] بحار الانوار ۵۲ / ۳۸٩ . [٧۲۸] بحار الأنوار ج۵۲/۳۵۱ ح۱۰۳ الغیبة نعمانی ص۲۳٧ ح۲۶ (باب ۱۳. [٧۲٩] بحار الانوار ۵۲ / ۱۳۵، الغیبة نعمانی و الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم ۲ / ۲۶۰ . [٧۳۰] ج ۵۲ / ۳۱۴ . [٧۳۱] مجله شهید ایران – ترجمان علمای شیعه قم – ش ۴۶ / ۱۰ / ۱۴ .