صفحه نخست عقاید (کلام) سؤال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنا عشری فرجام کسانی که در طول تاریخ اسلام قبل از ظهور کشته...

فرجام کسانی که در طول تاریخ اسلام قبل از ظهور کشته شده-اند

س ۱۴۵ – پس حکم مجاهدینی که در طول تاریخ سرزمین کفّار را فتح کرده اند چیست؟

ج – امامشان گفته است: «وای شتاب می ورزند! در دنیا کشته می شوند و در آخرت هم کشته می-شوند، سوگند به خدا که هیچ کسی جز شیعیان ما شهید نیست، و شیعیان ما شهیدند حتی اگر روی رختخواب بمیرند [٧۰٩].

[٧۰٩] تهذیب الاحکام طوسی ۲ / ۴۲ .