انتظار ظهور، یکی از اصول دین شیعه است

کلینی روایت کرده که ابو جعفر گفت: «سوگند به خدا دین خودم و دین پدارانم را که با آن خدا را بندگی می کنیم به تو ارائه می دهم، شهادت لا اله الا الله و محمّد رسول الله و اقرار به آنچه پیامبرص از سوی خدا آورده، و ولایت و دوست داشتن دوست ما، و بیزاری جستن از دشمن ما و تسلیم شدن برای فرمان ما و انتظار قائم ما و اجتهاد و پرهیزگاری است» [٧۰۲].

س ۱۴۲– علمای شیعه از اختراع عقیده غیبت چه استفاده ای کسب کرده-اند؟

ج – بزرگترین سودی که عاید ایشان شده ارتداد و برگشتن بیشتر شیعیان از دینشان است.

خواننده محترم! از این سخن تعجب نکن، چون این مطلب در جفر مقدس شیعه بیان شده است! چنان که یکی از یاران جعفر صادق می گوید: در مورد امام قائم ما و غیبت او و به تأخیر افتادن ظهور او و عمر طولانی ایشان و گرفتاری مؤمنان در این زمان بعد از او، و مشکوک شدن شیعه به خاطر طولانی بودن غیبت و مرتد شدن و برگشتن بیشترشان از دینشان ... تأمّل کردم» [٧۰۳].

[٧۰۲] کافی ۲ / ۲۱ – ۲۲ . [٧۰۳] الغیبة طوسی، ص ۱۰۵ – ۱۰۶.