چرا مهدی غایب شد

س ۱۴۰– علمای شیعه علّت غیبت مهدی را چه می دانند؟

ج– می گویند: علت غیبت این است که می ترسد کشته شود [۶٩۴].

و از زراره روایت است که گفت: «قایم قبل از ظهورش غایب می شود، گفتم: چرا؟ گفت: می‌ترسد که کشته شود» [۶٩۵].

توضیح:

چگونه این ادعای دروغ و بهتان را ساخته و پرداخته اند در حالی که آن‌ها مردم عوام خود را ملزم می کنند معتقد باشند که امامان می دانند چه وقت می میرند، و اصلاً می‌دانند چگونه می میرند و جز با اختیار خودشان نمی میرند [۶٩۶].

و اگر امامی که شما در انتظارش هستید از ترس کشته شدن پنهان شده؛ پس چرا این امام پنهان شده در غار در زمانی که آل بویه شیعه بر بغداد مسلط شدند و خلفای بنی عباس را مجبور به اطاعت از خود کردند، و توسط شمشیرهای یأجوج و مأجوج دولت اسلام را نابود و متلاشی کردند ظاهر نشد و از زیر زمینی بیرون نیامد؟ آیا این فرصت مناسب نبود که خداوند فرج او را تعجیل نماید؟.

چرا وقتی شاه اسماعیل صفوی به قدرت رسید و از اهل سنّت جویبار خون به راه انداخت؛ امام غایب خود را نشان نداد و بیرون نیامد؟.

و چرا در زمان کریم خان زند- که از بزرگترین پادشاهان ایران بود- که به نام «امام زمان» سکه ضرب کرد و خود را وکیل او به حساب می آورد امام غایب ظهور نکرد؟.

چرا امروز که خمینی دولت تشکیل داده و ادعا می کند نائب کل امام معصوم است ظهور نکرده؟!.

چرا تا امروز هم ظهور نکرده که ادعا می کنند جمعیّت شیعیان به بیش از دویست ملیون [۶٩٧] نفر رسیده و بخش عمده آن‌ها در انتظار ظهور او هستند؟!.

چگونه امام غایب این مدّت طولانی زندگی کرده و تا کنون هم نمرده، در حالی که مردی به امام رضا گفت: فدایت شوم قومی امامت را در پدرت متوقّف کرده و گمان می برند که پدت هنوز هم نمرده. امام رضا گفت: «دروغ می گویند، و آن‌ها کافر هستند به آنچه خداوند متعال بر محمّدص نازل فرموده، اگر خداوند متعال به خاطر نیاز مردم به کسی عمر او را طولانی می کرد؛ قطعاً زمان وفات رسول خداص را به تأخیر می‌انداخت» [۶٩۸].

س ۱۴۱- علمای شیعه مذهب در مورد کسی که منکر ظهور قائم باشد چه حکمی می-کنند؟

ج- روایت کرده اند که پیامبرص (به دروغ آنها) گفته: «هرکس امام قائم را که از فرزندان من است انکار کند، مرا انکار کرده است» [۶٩٩].

و شیخ شیعه ابن بابویه قمی می گوید: «کسی که وجود قائم را در زمان غیبت انکار کند؛ مثل شیطان است که از سجده کردن برای آدم امتناع ورزید» [٧۰۰].

و لطف الله صافی می گوید: «روایات زیاد و متعدّد در فضیلت انتظار وارد شده است» [٧۰۱].

[۶٩۴] اصول کافی، ج ۱ / ۳۳٧ – ۳۳۸ . [۶٩۵] بحار الانوار، ج ۵۲ / ٩٧، و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۱۱ / ۱۰٩، و کتاب الغیبه طوسی، ص ۳۲٩ اصول کافی، ج ۱ / ۳۳٧ – ۳۳۸ . [۶٩۶] ن ک اصول کافی، ج۱ / ۲۵۸ . [۶٩٧] حکومت اسلامی خمینی ص۱۳۲. [۶٩۸] رجال الکشی ج۶/۳۸۳ رقم ۲۸۸ ح۸ (فی الواقفة )، بحار الأنوار ج۴۸/۲۶۵ ح۲۵. [۶٩٩] بحار الانوار ۵۱ / ٧۳ . [٧۰۰] اکمال الدین، ص ۱۳ . [٧۰۱] منتخب الاثر ۴٩٩ .